0501-39 37 00
Stockholmsvägen 57
Mariestad
07:00 - 16:00
Vardagar
Your search results

Felanmälan

OBS! akuta fel som innebär skada för fastighet eller person, där åtgärd inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, anmäler ni på telefon nr 0501 - 39 37 00 måndag – fredag kl. 7-16. Övrig tid ringer du vår jour på tel. 070 600 44 88.

Compare Listings